Värmelagringskapacitet

Tack vare cellulosaisoleringens höga densitet lagrar den energi väldigt bra. Värmelagringskapaciteten kan liknas vid en täljstenskamin som tack vare sin stora massa lagrar värme under lång tid. Det kan också bidra till att hindra eller minska övertemperaturer under varma delen av året. Värmen hinner inte tränga in i huset innan nattsvalkan kyler av det.