Cellulosa är naturens vanligaste organiska substans och finns naturligt i växternas cellväggar. Vid fotosyntesen omvandlar växter koldioxid och vatten till cellulosa och syre. Inte mindre än 100 miljarder ton cellulosa bildas på detta sätt varje år.

När man pratar om isolering har cellulosa kommit att bli handelsnamnet för isoleringsmaterial baserad på tidningspapper eller träfiber. Cellulosa har länge använts som isolationsmaterial till exempel i form av sågspån. Med tiden har materialet förädlats och dagens moderna produkter är mer lättanvända samt har en bättre isoleringsförmåga.

Cellulosaisoleringen tillverkas av barrträd och anses därför vara förnyelsebar och tar under sin tillväxt upp CO2 från luften. Den är återvinningsbar och kan även återföras till det naturliga kretsloppet. Specifikt vill vi uttrycka fördelen med att våra lösullsprodukter tillverkas i en dimensionslös form. Dvs vid återanvändning behöver inga justeringar i längd eller breddmått utföras. Den kan sugas upp, kontrolleras med avseende på kvalitén, paketeras transporteras och återanvändas.

Se även informationen under rubriken CO2 avtryck där hänvisas till Boverkets klimatdatabas för våra produkter med mycket låg klimatpåverkan vid tillverkning och byggprocessen.