Arbetsmiljö

En av orsakerna till att många lösullsinstallatörer och snickare gärna arbetar med cellulosabaserade produkter är arbetsmiljön. Damm från cellulosa kliar inte och orsakar inte allergier eller eksem.
Lösullsinstallation
Vid installation av lösull i slutna fack behövs ingen speciell skyddsutrustning. Med rätt installationsutrustning minskas dammbildningen i rummet. De hål som tagits upp för att kunna utföra installationen försluts med plåster och den lösull som finns i rummet sopas och dammsuges upp.
Vid öppen blåsning på vind, där lösullen bildar ett nytt ”golv” bildas damm i luften. Genom att hålla installationsslangen intill golvet istället för ”ute i luften” vid installationen så kan dammbildningen minskas betydligt. Vid öppen blåsning rekommenderas någon typ av andningsskydd och gärna glasögon. Antistatbehandlad overall motverkar att dammet fastnar på kläderna.
Dammet är ofarligt och försvinner enkelt vid duschning.

Installation av cellulosa i form av skivor
Ingen speciell skyddsutrustning, utöver vad en snickare normalt använder, krävs vid kapning och montering av skivorna. Leverantörerna rekommenderar ofta speciella vågtandade knivar för att skära skivorna, alternativt sågbord. Dammbildningen är ringa och är inte farligare än annat damm från en husbyggnation.