Hållbarhet

Genom att använda cellulosabaserad isolering kan du bidra till ett mer hållbart byggande.

Cellulosa har den för isoleringsmaterial unika egenskapen att råvaran (trä) binder koldioxid och därmed bidrar till att förhindra utsläpp av växthusgaser i atmosfären och minskar den globala uppvärmningen.
Ju mer cellulosa du har i din konstruktion desto mer fungerar ditt hus som ”koldioxidsänka” där trädet som är råvaran genom fotosyntes har tagit upp koldioxid ut luften. Den cellulosaisolering som säljs i Sverige är tillverkad av antingen returpapper eller av jungfrulig träfiber och alternativt med restprodukter från träindustrin.

Många aktörer klimatkompenserar för att nå en koldioxidneutral produkt och hos tex flygbolag erbjuds kunderna att klimatkompensera genom en extra avgift.

Tanken med klimatkompensation är att den som orsakar utsläpp kan betala för att motsvarande mängd utsläpp minskar någon annanstans. Det kan ske genom att köpa utsläppsrätter så att de inte kan användas av någon annan. Kompensationen kan också bygga på att ge pengar till exempelvis trädplantering eller utbyggnad av förnybar energi, som ersätter fossil energi.

Här kan du läsa mer om klimatkompensation: Klimatkompensation | Naturskyddsföreniningen (naturskyddsforeningen.se)