Energi

Cellulosaisolering har en hög densitet, vilket har fördelen att minska oönskade luftrörelser i materialet.

Nya mätmetoder skapade vid Lunds Universitet innebär ytterligare framgång för cellulosabaserade isoleringsmaterial, som i praktiska försök visar sig isolera lika bra eller bättre än andra isoleringsmaterial på marknaden. Klimatskal och biobaserade material med Oskar Ranefjärd