Ljudisolerande

Vårt liv blir mer hektiskt och stressigt på många vis. Därför är det inte bara de värmeisolerande egenskaperna man ska beakta när du väljer isolering. Ju tyngre och tätare ett isoleringsmaterial är desto bättre ljudisolerar det.

Eftersom cellulosaisolering har en hög densitet lämpar den sig mycket bra som ljudisolering i bjälklag, väggar och tak. Med en cellulosaisolering kommer ditt hem bli en plats för lugn och ro, långt bort från din annars stressiga vardag.