Isolera Rätt

Det är lätt att göra rätt med cellulosa!

Cellulosaisolering av lösull installeras med hjälp av en maskin som med lufttryck via en slang transporterar lösullen direkt in i konstruktionen. Det innebär att man slipper lagerhålla isolering på byggplatsen samt att det inte blir något spill eller avfall. En och samma produkt för golv, väggar och tak som är helt sömlös utan skarvar och glipor. Detta sparar inte bara tid och pengar för byggaren utan ger också ett välisolerat hus, vilket sparar uppvärmningskostnader för husägaren.

För att utföra lösullsinstallation finns det en speciell yrkesgrupp, lösullsinstallatörer. Installatören kommer med lastbil till byggplatsen och har med sig all utrustning som behövs för att utföra jobbet. Vanligtvis ringer snickaren efter lösullsinstallatören när byggnaden är färdig för att isoleras. När installatören anländer skall eventuella förberedelsearbeten vara färdiga. På lastbilen fylls maskinen på med säckar och installatören tar inblåsningsslangen till önskad position och sätter igång med att isolera konstruktionen. Via trådlös fjärrstyrning kontrollerar installatören alla inställningar som behövs. Cellulosafibrerna packar ihop sig i konstruktionen till en skarvlös isolerskiva. Det är alltid samma produkt oavsett om det är ett golv, ett tak eller en vägg som ska isoleras.

Vid Isolering med skivor monteras reglar på 45, 60 eller 120 cm cc som därefter isoleras med vald skivtjocklek.

Ofta väljs en 45mm glespanel som installationsskikt för t.ex. el-dragning. Detta utrymme kan sedan isoleras med en skiva som minskar köldbryggor. Följ alltid konstruktionslösningar och anvisningar från respektive tillverkare.