Medlemskap

Som ordinarie medlem av föreningen antas tillverkare och distributörer av cellulosaisolering med verksamhet i Sverige. Antagande av medlemmar i föreningen avgörs av styrelsen i enlighet med uppställda riktlinjer och förutsätter enhälligt styrelsebeslut vid ordinarie styrelsemöte. Föreningens ändamål är att driva frågor av branschgemensam karaktär till nytta för medlemsföretagen. Den årliga medlemsavgiften fastställs årligen av styrelsen.

Om du är intresserad av ett medlemskap, ta kontakt med oss på info@svenskisolering.se