Co2 Avtryck

Cellulosa är det isoleringsmaterial som har mycket låg påverkan på växthuseffekten. En av orsakerna är att träden har bundit koldioxid (CO2) under sin livstid.

Livscykelanalys (LCA) är en metod för att beräkna miljöpåverkan under en produkts hela livscykel – från att naturresurser utvinns till dess att produkten inte används längre och måste tas om hand. Med en LCA redovisas en produkts miljöpåverkan under sin livscykel. Resultatet kan du sedan använda för att projektera och bygga med mindre miljöpåverkan från råvaruutvinning, produktion (inklusive insatsmedel), distribution, försäljning, konsumtion och avfallshantering. Vanliga perspektiv är från-vaggan-till-graven eller en del av kedjan, såsom från-vaggan-till-färdig produkt.

På Boverkets hemsida finns data på vilken klimatpåverkan som skall användas vid beräkning av olika produkters CO2ekvivalent i tillverkning och i byggskedet A1-A5, enligt de europeiska standarderna EN 15978 och 15804. Som byggherre skall du inom kort kunna redogöra för ett bygges klimatavtryck. För mer information se Boverkets klimatdatabas.