Diffusionsöppet

Cellulosaisolering har hygroskopiska egenskaper vilket betyder att cellulosan kan ta emot och släppa ifrån sig fukt. Det brukar beskrivas som att materialet kan andas precis som träden gör i naturen. Det här är en egenskap de flesta andra isolermaterial saknar. Ett hus isolerat med cellulosamaterial kan under fuktiga delar av året ta hand om fukten i konstruktionen för att sedan torka ut under torrare perioder. Detta förutsätter att diffusionsöppna material används istället för plast.

I byggnader med cellulosa som isoleringsmaterial bör du använda ett diffusionsöppet klimatskal som kan ta emot och avge fukt. Klimatskalet är i dagligt tal de ytor som omsluter husets uppvärmda yta dvs tak, fasad, fönster, ytterdörrar samt grund.