Produktion och Råvaran

Cellulosaisolering finns som olika produkter

Lösull och Cellulosaskivor

Returpapper från i huvudsak dagstidningar används som råvara. Genom olika tillverkningssteg rivs och mals pappret till lösull. Magneter tar bort häftklamrar och brandhämmande salter tillsätts. Lösullen packas i säckar eller vidareförädlas till skivor. Hela processen för tillverkning av lösull är kall och energieffektiv. För att tillverka skivor tillsätts bindemedel och skivorna formeras i en ugn.

Träfiber och träfiberskivor

Träfiber tillverkas av träspån, cellulosa eller annan träbaserad råvara. Materialet finfördelas i olika tillverkningsprocesser och brandhämmande salter tillsätts. Lösullen packas i säckar eller vidareförädlas till skivor. Processen för lösullstillverkning är kall och energisnål. För att tillverka skivor tillsätts bindemedel och skivorna pressas ihop.