Cellulosa

Cellulosa och träfiber är till att börja med en förnybar råvara, nämligen trä. Dessutom återanvänds tidningar till cellulosaisolering medan träfiberisolering använder spillmaterial från sågverk. Det innebär att båda materialen uppgraderas, så kallad ”upcycling”.

Nu pågår forskning kring hur cellulosaisolering kan återanvändas eller återgå till det naturliga kretsloppet efter den har gjort sitt jobb som isolering i byggnader. Genom förkolning (pyrolys) uppstår en jordtillsats, och cellulosaisolering kan användas till växtgödsel!

Som alla vet binds koldioxid i växande träd när de växer. Isolerar du ditt hus med cellulosa så binder du koldioxiden i huset för lång tid framöver.