Brandskydd

Brandskydd uppnås genom att isoleringen behandlas med olika mineralsalter som avger vätska när den värms upp och på så sätt motverkar brandförloppet. Konstruktioner isolerade med cellulosaisolering ger ett bra brandmotstånd som kan ge den lilla extra tid och brandskydd som krävs för utrymning ur hus vid brand.

Kontakta någon av cellulosaleverantörerna för mer information kring olika brandklassade konstruktioner tex REI60.