Energibesparande

Cellulosaisolering har en hög densitet, vilket har fördelen att minska oönskade luftrörelser i materialet vilket gör huset bättre isolerat. Högdensitetsisolering har också en stor värmekapacitet, det innebär en trögare isolering som ”lagrar” värme länge. Det tar också lång tid för sommarvärmen att ta sig in och därmed fördröjs eventuella övertemperaturer.

Nya mätmetoder skapade vid Lunds Universitet innebär ytterligare framgång för cellulosabaserade isoleringsmaterial, som i praktiska försök visar sig isolera lika bra eller bättre än andra isoleringsmaterial på marknaden. Klimatskal och biobaserade material med Oskar Ranefjärd