Därför är Cellulosa klimatsmart

Cellulosa och träfiber är till att börja med en förnybar råvara, nämligen trä. Dessutom återanvänds tidningar till cellulosaisolering medan träfiberisolering använder spillmaterial från sågverk. Det innebär att båda materialen uppgraderas, så kallad ”upcycling”.

Materialen är cirkulära och kan med lätthet återanvändas, eller återvinnas. Inget material behöver gå till deponi. Det går åt mindre energi att omvandla cellulosa till isolering jämfört med de flesta andra isolermaterial. Nu pågår forskning kring hur cellulosaisolering kan återanvändas eller återgå till det naturliga kretsloppet efter den har gjort sitt jobb som isolering i byggnader. Genom förkolning (pyrolys) uppstår en jordtillsats, och cellulosaisolering kan användas till växtgödsel!

Som alla vet binds koldioxid i växande träd när de växer. Isolerar du ditt hus med cellulosa så binder du koldioxiden i huset för lång tid framöver.